This GALLERY includes prints by the 18th-20th century artists listed below, each of whom made a modest number of flower and (or) bird prints. Artists are arranged alphabetically on seven pages ([1] to [7]). Click on a picture to enlarge it.

[1] A. Kishimoto, Akemi Inagaki, Hidemaro Kitagawa, Hidetaka Ohno; [2] Hitomi Tsumura, Keisuke Sakamoto, Kiyochika Kobayashi, Kyōsai Kawanabe; [3] Masaaki Terada, Masami Iwata, Masanari Murai, Morihiro Sato; [4] Natsuo Ikegami, Osamu Saitō, Sadao Satō, Seiichi Hiroshima; [5] Shigemasa Kitao, Shigenaga Nishimura, Shinsen Nishino, Shizuka Akiyama; [6] Soseki Komori, Takayoshi Itō, Tsukasa Yoshida, Tsukimaro Kitagawa; [7] Tsuruzō Ishii, Wasaburō Hattori, Yoshitaka Nakao

ak_small.jpg ak1_small.jpg ak2_small.jpg ak3_small.jpg ak4_small.jpg
ak5_small.jpg ak6_small.jpg ak7_small.jpg ak8_small.jpg ak9_small.jpg
ai_small.jpg ai1_small.jpg ai2_small.jpg ai3_small.jpg ai4_small.jpg
ai5_small.jpg ai6_small.jpg ai7_small.jpg ai8_small.jpg ai9_small.jpg
hki_small.jpg hki1_small.jpg hki2_small.jpg hki3_small.jpg hki4_small.jpg
hki5_small.jpg hki6_small.jpg hki7_small.jpg hki8_small.jpg hki9_small.jpg
ho_small.jpg ho1_small.jpg ho2_small.jpg ho3_small.jpg ho4_small.jpg
ho5_small.jpg ho6_small.jpg ho7_small.jpg ho8_small.jpg ho9_small.jpg
Page:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Photo album created with Web Album Generator