This GALLERY includes prints by the 18th-20th century artists listed below, each of whom made a modest number of flower and (or) bird prints. Artists are arranged alphabetically on seven pages ([1] to [7]). Click on a picture to enlarge it.

[1] A. Kishimoto, Akemi Inagaki, Hidemaro Kitagawa, Hidetaka Ohno; [2] Hitomi Tsumura, Keisuke Sakamoto, Kiyochika Kobayashi, Kyōsai Kawanabe; [3] Masaaki Terada, Masami Iwata, Masanari Murai, Morihiro Sato; [4] Natsuo Ikegami, Osamu Saitō, Sadao Satō, Seiichi Hiroshima; [5] Shigemasa Kitao, Shigenaga Nishimura, Shinsen Nishino, Shizuka Akiyama; [6] Soseki Komori, Takayoshi Itō, Tsukasa Yoshida, Tsukimaro Kitagawa; [7] Tsuruzō Ishii, Wasaburō Hattori, Yoshitaka Nakao

mt_small.jpg mt1_small.jpg mt2_small.jpg mt3_small.jpg mt4_small.jpg
mt5_small.jpg mt6_small.jpg mt7_small.jpg mt8_small.jpg mt9_small.jpg
mi_small.jpg mi1_small.jpg mi2_small.jpg mi3_small.jpg mi4_small.jpg
mi5_small.jpg mi6_small.jpg mi7_small.jpg mi8_small.jpg mi9_small.jpg
mm_small.jpg mm1_small.jpg mm2_small.jpg mm3_small.jpg mm4_small.jpg
mm5_small.jpg mm6_small.jpg mm7_small.jpg mm8_small.jpg mm9_small.jpg
ms_small.jpg ms1_small.jpg ms2_small.jpg ms3_small.jpg ms4_small.jpg
ms5_small.jpg ms6_small.jpg ms7_small.jpg ms8_small.jpg ms9_small.jpg
Page: [1] [2][3] [4] [5] [6] [7]

Photo album created with Web Album Generator