This GALLERY includes prints by the 18th-20th century artists listed below, each of whom made a modest number of flower and (or) bird prints. Artists are arranged alphabetically on seven pages ([1] to [7]). Click on a picture to enlarge it.

[1] A. Kishimoto, Akemi Inagaki, Hidemaro Kitagawa, Hidetaka Ohno; [2] Hitomi Tsumura, Keisuke Sakamoto, Kiyochika Kobayashi, Kyōsai Kawanabe; [3] Masaaki Terada, Masami Iwata, Masanari Murai, Morihiro Sato; [4] Natsuo Ikegami, Osamu Saitō, Sadao Satō, Seiichi Hiroshima; [5] Shigemasa Kitao, Shigenaga Nishimura, Shinsen Nishino, Shizuka Akiyama; [6] Soseki Komori, Takayoshi Itō, Tsukasa Yoshida, Tsukimaro Kitagawa; [7] Tsuruzō Ishii, Wasaburō Hattori, Yoshitaka Nakao

sk_small.jpg sk1_small.jpg sk2_small.jpg sk3_small.jpg sk4_small.jpg
sk5_small.jpg sk6_small.jpg sk7_small.jpg sk8_small.jpg sk9_small.jpg
ti_small.jpg ti1_small.jpg ti2_small.jpg ti3_small.jpg ti4_small.jpg
ti5_small.jpg ti6_small.jpg ti7_small.jpg ti8_small.jpg ti9_small.jpg
ty_small.jpg ty1_small.jpg ty2_small.jpg ty3_small.jpg ty4_small.jpg
ty5_small.jpg ty6_small.jpg ty7_small.jpg ty8_small.jpg ty9_small.jpg
tk_small.jpg tk1_small.jpg tk2_small.jpg tk3_small.jpg tk4_small.jpg
tk5_small.jpg tk6_small.jpg tk7_small.jpg tk8_small.jpg tk9_small.jpg
Page: [1] [2] [3] [4] [5][6] [7]

Photo album created with Web Album Generator